česky | english | deutsch
Profil firmy
Aktuality

»Veľkonočná ponuka pre efektívne jarné upratovanie - ZAMETACIE ZARIADENIE SO ZĽAVOU 25% (zľava je platná pre typ ZZM15507 s nádobou na odpad). Neváhajte nás kontaktovať pre bezplatnú cenovú ponuku.
...parametre zariadenia

 

» Sortiment náhradných dielov bol rozšírený o pojazdové kolieska ... viac

 

» Nový Katalóg prídavných zariadení a doplnkov pre VZV, poľnohospodárske a stavebné stroje 2010 je už k dispozícii. Ceny sú platné od 1.7.2010. Pokiaľ katalóg nemáte k dispozícii neváhajte nás kontaktovať ...kontakt

 

» Novinka!

Dvojité paletovacie vidlice

Firma MV Technik uvádza na trh opäť nový výrobok

... viac

 

» Koncom roku 2008 bola dokončena implementácia systému Karát ... viac

 

 

 

Pokiaľ chcete byť pravidelne informovaný o nových výrobkoch a akčných ponukách, pošlite nám Vašu e-mailovu adresu:

Adresa nebyla zadánaŠpatný formát

 

 

 

 

 

Politika společnosti

Společnost MV Technik se zabývá vývojem, výrobou a distribucí (prodejem) manipulační techniky a souvisejícího příslušenství. Firma je na trhu s manipulační technikou již 16 let a za dobu své existence si díky přesvědčivé kvalitě, vysoké technické úrovni, spolehlivosti, rychlému servisu, příznivé ceně a v neposlední řadě svědomité péči o zákazníky získala široké spektrum zákazníků od drobných živnostníků až po nadnárodní koncerny.

Politika společnosti

V roce 2006 vedení společnosti rozhodlo o zavedení standardů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005, které tvoří integrovaný systém managementu. Vedení společnosti se zavazuje udržovat a neustále zvyšovat efektivnost integrovaného systému řízení na jehož podporu, s plným vědomým odpovědnosti, vyhlašuje tuto politiku společnosti, která tvoří základ pro stanovování cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

Základní zásady politiky společnosti:


Zaměření na zákazníka
Základní filosofií společnosti je poskytování výrobků, služeb a prací v nejvyšší kvalitě a tím uspokojování požadavků a přání zákazníků. Spokojený zákazník je při vykonávání všech činností na každé z úrovní společnosti vždy na prvním místě. Pracovníci společnosti jsou připraveni ochotně a odborně poradit a pomoci zákazníkům při řešení jejich potřeb a přání. Základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování na pracovišti i mimo něj, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost, protože vedení společnosti i ostatní pracovníci si uvědomují, že každý z nich reprezentuje firmu a její dobré jméno a naopak pověst firmy reprezentuje každého z nich.

 

Kvalita služeb
Produkty, služby a práce jsou zákazníkům dlouhodobě poskytovány ve vysoké kvalitě. Přesto je trvalé zvyšování technické úrovně, spolehlivosti a funkčnosti zařízení a zvyšování úrovně, spolehlivosti a efektivnosti služeb (servis, náhradní díly) jednou z podmínek pro naplňování poslání společnosti. Je také podmínkou pro dosahování prosperity společnosti, která je v zájmu majitelů společnosti, zaměstnanců i zákazníků. Vedení společnosti nese odpovědnost za vytváření podmínek a poskytování zdrojů pro rozvoj společnosti a efektivní fungování, řízení a neustále zlepšování integrovaného systému managementu (ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005).

 

Rozvoj lidských zdrojů
Vedení společnosti si uvědomuje, že všichni pracovníci bez rozdílu se podílí na úspěších a neúspěších společnosti a proto přiděluje a uvolňuje finanční prostředky na vytváření příznivého pracovního prostředí, kde si pracovníci vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů a na vzdělávání zaměstnanců. Profesionální a osobní rozvoj, každého z pracovníků prospívá celé společnosti a v neposlední řadě i zákazníkům. Jedním ze základních cílů společnosti jsou spokojení a vzdělaní pracovníci, kteří ve společnosti pracují rádi a jsou na ni hrdí.

 

Rozvoj spolupráce s dodavateli
Systematickým výběrem, hodnocením dodavatelů a budováním vzájemně prospěšných partnerských vztahů společnost zajišťuje, že pro produkty společnosti budou používány pouze kvalitní dodávky (materiály, služby). Společnost se také snaží postupně orientovat na dodavatele, kteří do své činnosti zavádějí principy EMS nebo již je mají zavedeny a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadu.

 

Vztahy společnosti s okolím
Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí a aktivně se zapojuje do dění v regionu ve kterém působí.

 

Rozvoj organizace
Své konání společnost směřujeme k posílení tradice a dobrého obchodního jména. Maximální snahou je rozšiřování kvality a kvantity nabízených zařízení s cílem zajistit dlouhodobou prosperitu organizace a upevnit jistoty svých zákazníků a zaměstnanců.

 

Environmentální profil společnosti
Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit. Nástroji k neustálému zlepšování environmentálního profilu a efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.


V Chotěboři 1.6.2009 

                      

              Ing. Vítězslav Volák v.r.                          Ing.Pavel Míča v.r.
                   výrobní ředitel                                   obchodní ředitel                               

 

Kontaktní údaje:
Adresa: MV Technik, s.r.o., Sokolohradská 1018, 583 01  Chotěboř
Tel.        569 622 306(7)
Fax:        569 641 092(3)
E-mail :  info@mvtechnik.cz


Chtěli bychom Vám i nadále poskytovat služby ve stále narůstající a vyšší kvalitě a z tohoto důvodu jsou pro nás důležité názory Vás, našich zákazníků, a prosíme Vás o vyplnění námi přiloženého krátkého dotazníku a jeho zaslání zpět na naši adresu.
Dotazník

 
Vlajka EU

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

MV Technik, s.r.o. - Česky MV Technik, s.r.o. - English MV Technik, s.r.o. - Deutsch MV Technik, s.r.o. - P?????? MV Technik, s.r.o. - Français MV Technik, s.r.o. - Espanol MV Technik, s.r.o. - Italiano MV Technik, s.r.o. - Slovensky MV Technik, s.r.o. - Polski

 

 

 

 

 

 

 

ISO

MV Technik Slovensko s.r.o., ul.Klincová 37, 821 08 Bratislava, +421 911 832 493, info@mvtechnik.sk